неделя, 28 юни 2009 г.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ГИПСОКАРТОНА

Предимства на гипскартонените и гипсфазерните плоскости: 
• Дълготрайни  
• Естетични
• С малко тегло 
• Формовъчни 
• Паропропускливи 
• Акумулиращи топлината 
• Регулиращи климата 
• Звукоизолация
• Пожароустойчиви
• При допълнителна импрегнация - влагоустойчиви
• Отлична основа за повърхностни бои и покрития 
• Оптимално средство за рационални, бързи и едновременно с това ефектни и функционални решения
• Екологични

 
Решава едновременно проблемите звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост; При това повърхността , която се обработва единствено в областта на фугите, е готова за боядисване, лепене на тапети или полагане на декоративни мазилки и облицовки. 

 Стена с обща дебелина 100 мм постига изискваните според Наредбата за звукоизолация 47 dB редукция на въздушен шум за хотелски и обществени сгради и 60 мин. граница на пожароустойчивост за евакуационни пътища и преградни стени в сгради с категории II и III съгл. ПСТН. 

 Предстенна обшивка с гипсокартон 12,5 мм и минерална вата 50 мм подобрява топлоизолацията на 250 мм тухлена зидария и по този начин се постига задължителният коефициент на топлопреминаване <0,5>

При ново строителство и залагане на системите за сухо строителство при неносещите преградни стени, окачените тавани и предстенните обшивки поради десетократно по-ниското си собствено тегло в сравнение с керамичните преградни зидове, задължително измазвани и шпакловани, се постига икономия на армировка и бетон в порядък от 21 до 25%.  По отношение на сеизмичната устойчивост на сградите - няма нищо по-благоприятно от ниски постоянни натоварвания, особено в горните етажни нива, както и елиминиране на предаването на хоризонталните и вертикални натоварвания в/у преградните конструкции - а това е абсолютно сигурно поради монтажните детайли и връзките на гипсокартонените системи с другите конструктивни елементи. При изграждане на вътрешното пространство на офис - и хотелски сгради поради малките дебелини на преградните стени спечелената площ се възвръща многократно било то под формата на наеми за отдавана квадратура или осигуряване на няколко хотелски стаи и апартаменти в повече, както и повишаване категорията на хотелите благодарение на по-големите междуосия.  

Единствено с материалите за сухо строителство могат да бъдат осъществени идеите и фантазиите на архитекти, дизайнери и художници, които опознавайки възможностите на материала , поемат все по-големи предизвикателства и буквално пренасят и най-смело и с размах проектираните детайли и планировъчни решения в 100 % -ва реализация на обекта. 

 

Накрая, но не и на последно място, системите за сухо строителство са приложими във всички сезони, строителните отпадъци са сведени до минимум и ако директните разходи при сухото строителство са съпоставими с тези при конвенционалното, то косвените разходи са многократно по-ниски. Всичко това заедно с перфектния краен резултат като качество на изпълнените строителни повърхности неминуемо прави сухото строителство привлекателно както за инвеститорите, така и за проектантите и изпълнителите.


РЕЗЮМЕ ЗА ГИПСОКАРТОНА КАТО МАТЕРИАЛПродукт, сътворен от природата - Белият природен камък гипс се е образувал през различни епохи от развитието на Земята. Гипсът се състои от химичните елементи калции, сяра, кислород и вода. Накратко един екологичен, биологично безупречен материал използван в строителството още от древните египтяни.

Гипсът е продукт, който се приема изключително добре - Гипсът е изключителен материал от гледна точка както на поносимостта му с човешкото тяло, така и на строителната биология. Има същото pH като човешката кожа, няма миризма и е абсолютно безвреден.

Освен всичко това гипсът регулира влажността на въздуха в затворени помещения, тъй като се състои от множество малки пори, които при наличие на влага във въздуха я поемат и при недостиг я отдават.

Гипскартонът е евтин строителен материал, който в последните години е най-използвания продукт в модерното строителство за направата на стени и тавани.Гипскартонът се произвежда основно от гипс (hydrous calcium sulfate) и е оформен като сандвич от сърцевина мокър гипс между два листа картон. Така оформеното платно се нарязва на желания размер от „виртуално безкрайната линия” – резултат от продължителния производствен процес.

Най-използвания в България гипскартон е с ширина 1200мм и дължина от 2000мм до 3000мм през десет сантиметра. За по-бърз монтаж се използват платна с по-голяма дължина, а за намаляване на загубите е възможно и производство на дължина по желание на клиента при приемливо за производителя количество. Когато гипсовата сърцевина изсъхне, платното става твърдо и достатъчно здраво за използването му като строителен материал. Дебелината на гипскартона зависи от стандарта в страната производител. Най-използваната дебелина е 12,5мм(12мм, 12,5мм или 12,7мм в зависимост от страната), но варира от 6мм до 25мм според предназначението. Обикновено при звуко- и пожарозащита се полагат по два слоя гипскартон.

Гипскартонът е екологично чист продукт. Гипсът, използван в производството му бива природен, който се добива от кариери или синтетичен, който се получава при пречистването на изгорелите газове на топлоелектрическите централи, използващи въглища като суровина. 

Използването на предимствата на материалите прави възможно създаването на висококачествени овални форми от обикновени гипскартонени платна и в същото време пести време и пари. Понеже материалите в сухото строителство не се нуждаят от време за съхнене, следващите операции могат да започват веднага, намалявайки времето и бюджета за изграждане.