неделя, 28 юни 2009 г.

РЕЗЮМЕ ЗА ГИПСОКАРТОНА КАТО МАТЕРИАЛПродукт, сътворен от природата - Белият природен камък гипс се е образувал през различни епохи от развитието на Земята. Гипсът се състои от химичните елементи калции, сяра, кислород и вода. Накратко един екологичен, биологично безупречен материал използван в строителството още от древните египтяни.

Гипсът е продукт, който се приема изключително добре - Гипсът е изключителен материал от гледна точка както на поносимостта му с човешкото тяло, така и на строителната биология. Има същото pH като човешката кожа, няма миризма и е абсолютно безвреден.

Освен всичко това гипсът регулира влажността на въздуха в затворени помещения, тъй като се състои от множество малки пори, които при наличие на влага във въздуха я поемат и при недостиг я отдават.

Гипскартонът е евтин строителен материал, който в последните години е най-използвания продукт в модерното строителство за направата на стени и тавани.Гипскартонът се произвежда основно от гипс (hydrous calcium sulfate) и е оформен като сандвич от сърцевина мокър гипс между два листа картон. Така оформеното платно се нарязва на желания размер от „виртуално безкрайната линия” – резултат от продължителния производствен процес.

Най-използвания в България гипскартон е с ширина 1200мм и дължина от 2000мм до 3000мм през десет сантиметра. За по-бърз монтаж се използват платна с по-голяма дължина, а за намаляване на загубите е възможно и производство на дължина по желание на клиента при приемливо за производителя количество. Когато гипсовата сърцевина изсъхне, платното става твърдо и достатъчно здраво за използването му като строителен материал. Дебелината на гипскартона зависи от стандарта в страната производител. Най-използваната дебелина е 12,5мм(12мм, 12,5мм или 12,7мм в зависимост от страната), но варира от 6мм до 25мм според предназначението. Обикновено при звуко- и пожарозащита се полагат по два слоя гипскартон.

Гипскартонът е екологично чист продукт. Гипсът, използван в производството му бива природен, който се добива от кариери или синтетичен, който се получава при пречистването на изгорелите газове на топлоелектрическите централи, използващи въглища като суровина. 

Използването на предимствата на материалите прави възможно създаването на висококачествени овални форми от обикновени гипскартонени платна и в същото време пести време и пари. Понеже материалите в сухото строителство не се нуждаят от време за съхнене, следващите операции могат да започват веднага, намалявайки времето и бюджета за изграждане.


Няма коментари:

Публикуване на коментар